KUNSTHALLE RUMPENHEIM

Anja Hantelmann - Tafelbild

Hannah Schmider - Figur

 

Neugasse 4, 63075 Offenbach

Fine Arts - Kunstmarkt Kloster Eberbach

26.+27. Oktober 2019

https://www.omms.net/finearts/kloster-eberbach/

Das kleine Format

 

17.11-23.12.2018

                                           www.galerieamplatzdesfriedens.de

 

Rumpenheimer Kunststage 2018

 

15.9-16.9 13 uhr-18 Uhr

www.rumpenheimer-kunsttage.de
Copyright by Hannah Schmider